Mallar

VIKTIGT! Om du anlitar en egen formgivare är det viktigt att hen kan leverera tryckbara original. Din formgivare bör arbeta i Indesign (eller motsvarande layoutprogram), ha koll på saker som utfall, skärmärken, färgprofiler och upplösning. Det kan bli kostsamt och ta lång tid att åtgärda filer som inte håller måttet.

Vi avråder starkt från att göra formgivningen enbart i Photoshop! Photoshop är ett bildbehandlingsprogram som arbetar med pixlar, och det är inte anpassat till att göra tryckoriginal. Att göra original i Photoshop kommer att påverka tryckkvalitén på dina texter, din EAN-kod (denna kan i värsta fall inte läsas av en scanner) och övriga element som använder vektorer t.ex. loggor. Gör bilder och bakgrunder i Photoshop, och lägg sedan in det i Indesign (eller motsvarande program), addera text, loggor etc, så att du kan få korrekta skärmärken och behålla vektorerna i dina filer. 

——————

Om du har en egen formgivare som gör tryckoriginalen, kan du här ladda ner formgivningsmallar. Hör av dig till oss först, så att du använder rätt mall för just din produktion. Digipack kan se lite olika ut, så kontakta oss för mall.

Label pdf
Label Indesignmall (högerklicka och spara fil)

Booklet pdf
Booklet Indesignmall (högerklicka och spara fil)

Inlay pdf
Inlay Indesignmall (högerklicka och spara fil)

Sleeve pdf
Sleeve Indesignmall (högerklicka och spara fil)

Digipak 4-sidig pdf
Digipak 4-sidig Indesignmall (högerklicka och spara fil)

 

Information till formgivaren

Vi tar emot högupplösta pdf:er med textkonturer, utfall och skärmärken.
ICC-profil: Fogra 27. Bilder ska vara i minst 300 dpi.
EAN-koden bör vara vektoriserad och i 1-färg (100% K). Här kan du skapa en eps av din EAN-kod.

Labeln trycks i 4-färg eller 2-färg. Du måste ha med ncb/biem, compact disc-loggan samt © och (p) -märken följt av ansvarig utgivare och årtal, samt skivnummer/katalognummer. Följ mallen, oftast ska labeln ha utfall, men i vissa fall behövs det inte.

Booklet och inlay
Booklet och inlay ska ha 3 mm utfall runtom. Streckkod/EAN-kod är obligatoriskt om du vill ha distribution, ej annars. Koden placeras på baksidan av inlay.

På omslaget ska du ha med låttitel samt låtarnas längd. Du ska även ha med upphovsman till låtarna. Detta är för att NCB ska kunna betala ut rätt ersättning. På kortsidan av inlay ska katalognr finnas med.

Dubbelsidig inlay; ska du ha en genomskinlig tray (bricka där skivan ligger) så har du förmodligen beställt tryck på båda sidor av inlay. Spara båda sidor i samma fil.

Booklet; sidnumreringen är viktig. Alla sidor ska ligga parvis i samma fil.
4-sidig booklet: sid: 4+1, sid: 2+3
8-sidig booklet: sid: 8+1, sid: 2+7, sid: 6+3, sid: 4+5

Ifall det är några felaktigheter i materialet så att det måste justeras eller göras om, kan omstartningskostander tillkomma.

Hör av dig om du har några frågor!